תרגום מערבית לעברית נדרש בתחומים רבים, בתחום התרגום של מסמכים משפטיים, מסמכים עסקיים, מסמכים רפואיים, מסמכים טכניים ועוד. בארץ חיים מיליוני ערבים אשר אינם שולטים בשפה העברית על בוריה והם נדרשים לשירותי תרגום מערבית לעברית. גם אנשי עסקים ערביים החיים בארצות ערב או במדינות אחרות בעולם נדרשים לשירותים בארץ ומחפשים שירותי תרגום בתחומים שונים.

 מספר עובדת על מתרגם מערבית לעברית

על המתרגם העוסק בתרגום מהשפה הערבית לשפה העברית לשלוט היטב בשתי השפות, הן בשפה העברית והן בשפה הערבית. כדי לבצע תרגום בהצלחה על המתרגם לשלוט היטב בתחום שאותו הוא מתרגם.

בשירותי תרגום של מסמכים משפטיים מערבית לעברית מוטלת על המתרגם אחריות רבה. לכל טעות בתרגום מושג משפטי או בהעברה שגויה של רוח הדברים עלולה להיות השלכות משפטיות, לעתים מרחיקות לכת. לכן על המתרגם להיות מעורה בתחום המשפטי, להכיר ולדעת מונחים ומושגי יסוד מתחום זה, לחיות ולנשום את התחום המשפטי.

התרגום מערבית לעברית חייב לקחת בחשבון את יסודות הדקדוק העברי, את כללי התחביר, את כללי הפיסוק, את כפל המשמעות של מושגים ומילים רבים, את ההבדל בין זכר ונקבה ועוד. טעות בדקדוק העברי תביא לפגיעה בתדמית הלקוח המבקש לתרגם את המסמך ולעתים תגרום גם לטעויות שיגררו נזקים כספיים משמעותיים.

במקרים רבים בעת תרגום משפטי של מסמכים משפטיים יש צורך בחתימה של נוטריון המאשר כי המסמך המתורגם זהה למסמך המשפטי.

תרגום טכני מערבית לעברית הוא תרגום של מפרט מוצרים, של הוראת הפעלה, של הוראות יצרן ועוד. כדי לתרגם בהצלחה מסמכים טכניים, על המתרגם להכיר היטב את התחום הטכני ולשלוט היטב במושגים הטכניים. בתרגום טכני יש להקפיד על ניסוח פשוט, מדויק וברור.

תרגום שיווקי הוא אחד התחומים הנדרשים בשירותי התרגום מערבית לעברית. בארץ חיים אינספור תעשיינים ואנשי עסקים ערביים המעוניינים לשווק את המוצרים שלהם לציבור הישראלי שאינו דובר את השפה הערבית. בעת תרגום של מסמכים שיווקיים חשוב להקפיד להתאים את המסר לקודים של התרבות המקומית.

דוגמה מעניינית להתאמת הקודים לשפת היעד אפשר לראות כאשר חברת המכוניות "מיצובישי" פרסמה קמפיין שניוקי למכונית מדגם "פאג'רו". הקמפיין היה מיועד לתושבי ארגנטינה, אך בתרבות הארגנטינאית למילה פאג'רו הייתה משמעות שונה, גסה ולא נעימה. מסיפור זה, שהיה סיפור אמיתי, אפשר ללמוד על החשיבות של הכרת הקודים התרבותיים בעבודת התרגום.

בעת תרגום של קורות חיים חשוב לתת את עבודת התרגום למתרגם מקצועי שידע לתרגם אותם לעברית רהוטה ומכובדת. הצגת קורות חיי בעברית עילגת עלולה לפגוע כבר בשלב הראשון בסיכויים לקבלת התפקיד.

קראו עוד על:

שירותי תמלול

תרגום מרוסית לעברית

תרגום רפואי