English

תרגום טכני

התרגום הטכני הוא תחום בפני עצמו הדורש ידע ספציפי בתחומים שונים ורקע טכני והנדסי של המתרגמים המבצעים את העבודה. כאשר אנו נדרשים לתרגם חוברת הפעלה, או מסמכים טכניים והנדסיים מסוגים שונים, עלינו לתרגם באופן מאוד מדוייק תוך הקפדה על הפרטים הקטנים. אנו מעסיקים מתרגמים מקצועיים בעלי נסיון בתחומים טכניים שונים המותאמים לתחום הפעילות של כל לקוח ולקוח.

דוגמאות לפרויקטים של תרגום טכני שביצענו:

  • התעשיה האווירית – תרגום הוראות הפעלה ומתורגמנים בהדרכות בשפה הרוסית.
  • אמדוקס – תרגום מסמכים טכניים ומתורגמנים לפגישות עבודה והדרכות מאנגלית לספרדית ופורטוגזית.
  • Fujicom – תרגום מפרטים טכניים מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית.
  • נ.ת.ע. הרכבת הקלה – תרגום מפרטים טכניים מעברית לאנגלית.
  • פרוייקטים מסווגים של משרד הביטחון מעברית לאנגלית.
  • קפרו תעשיות – קטלוגים וחוברות הפעלה, תרגום מאנגלית לספרדית, פורטוגזית, איטלקית, רוסית, ועברית
  • (Chromasens (Germany – תרגום מפרטים טכניים והעמדה גרפית לקראת השתתפות בתערוכה בסין.
סגירת נגישות