אם יש מקום בו אסור למתרגם לעגל פינות הרי זה תחום התרגום הרפואי, בו כל טעות או סטיה מהמשמעות, ולו הקטנה ביותר, עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך, ואף לסיכון חיים. 

מסיבות אלו, אנחנו, בליצ׳י תרגומים, מתייחסים לנושא התרגום הרפואי במלוא כובד הראש ואנו מקפידים לעבוד רק עם מתרגמים מוסמכים ומיומנים, המכירים היטב את הטרמינולוגיה המקצועית ושולטים בשפה הרלבנטית ברמת שפת אם. רבים מהמתרגמים בהם אנו נעזרים לתרגום רפואי הינם בעלי הכשרה רפואית: רופאים, אחיות, חוקרים ועוד.

במרוצת השנים צברנו בליצ'י תרגומים ניסיון רב בתרגום רפואי למוסדות וארגונים, יבואנים ויצרנים מקומיים וכן עבור אנשים פרטיים. לווינו מספר רב של בתי חולים ברחבי הארץ, בתהליכי אקרדיטציה (קבלת תו תקן עולמי). הפרוייקטים כללו תרגום בכתב של נהלי בתי החולים וגם תרגום בעל פה אל מול צוות בוחנים אמריקאים. חלק נכבד של עבודת התרגום הרפואי היא של חוברות הפעלה והנחיות שימוש של מכשור רפואי עתיר טכנולוגיה לחברות ההיטק הישראליות המייצאות לחו"ל, חלק נוסף הוא עבור מפיצים המייבאים מכשור רפואי לישראל ונדרשים לעמוד בתקן של משרד הבריאות לעלוני משתמש רב לשוניים.