תרגום אינו רק המרה של מילים משפה אחת לאחרת. זהו תהליך מורכב המושפע רבות מהתרבות המקומית, מאותן שתי שפות שמהן ואליהן מתרגמים. ההקשר התרבותי בעניין זה משפיע רבות על התרגום הסופי ועליו להיות מדויק על מנת להעביר את המהות, את הטון ואת כוונתו של המסר המקורי. 

כיצד התרבות באה לידי ביטוי בתרגום

כדי להבין את ההשפעה העמוקה של התרבות המקומית על התרגום חייבים להבין את הנורמות החברתיות, הערכים והביטויים הייחודיים לאותו מקום. חברת תרגום המתמחה בתרגום מגוון רחב של שפות נדרשת להתמודד בהצלחה עם משימת הבנת אותם ניואנסים תרבותיים אלה מדי יום. 

חברה כזו מעסיקה אנשי מקצוע שהם לא רק מתרגמים מנוסים, אלא גם מבינים לעומק את אותן תרבויות. מתרגמים מנוסים אלה מבינים שמשמעות של ביטוי מסוים יכולה להשתנות משמעותית כשהיא עוברת מהקשר תרבותי אחד למשנהו. למשל, הומור, אשר תלוי במידה רבה בהקשר תרבותי, מציב אתגר משמעותי לאנשים העוסקים בתרגום. מה שנחשב מצחיק בתרבות אחת יכול להיחשב כפוגעני בתרבות אחרת, מה שמדגיש את תפקידו של המתרגם בגישור על פערים תרבותיים אלה ובהבנת אותם ניואנסים חשובים.

לשים לב לכל משמעות – מסינית לעברית

האתגר של השפעה תרבותית על התרגום בא לידי ביטוי גם בעת תרגום מסינית לעברית. שתי השפות הללו נטועות עמוק בתרבויות עשירות ועתיקות שהתפתחו במשך אלפי שנים. משימה כמו תרגום של מילה מסוימת מסינית לעברית, איננה מצריכה רק את מציאתה של המילה הזהה לה, אלא בהעברת המשמעות התרבותית והעושר ההקשרי הרלוונטי לשתי השפות. 

תהליך זה דורש מתרגם בעל הבנה מעמיקה של התרבות הסינית והעברית כאחד, המסוגל להתמודד עם מורכבותו של התרגום, שחייבת לקחת בחשבון את ההקשר ההיסטורי, הנורמות החברתיות, ואפילו תפיסות דתיות המשפיעות על השימוש והקבלה של מונחים מסוימים.

לגשר בין תרבויות – תרגום לספרדית

כאשר מתרגמים לספרדית, מתווסף רובד נוסף של מורכבות בשל המגוון העצום בשפה ובתרבות עצמה. מאירופה ועד אמריקה הלטינית, הניואנסים התרבותיים המשפיעים על הפרשנות והמשמעות הם עצומים. מונח ספרדי בודד עשוי לשאת משמעות שונה במקסיקו בהשוואה לספרד או ארגנטינה. 

הגיוון הזה מחייב תרגום לספרדית שלא רק מדויק לשונית אלא גם נעשה בהתאמה תרבותית. המתרגמים חייבים להיות מיומנים בזיהוי הרקע התרבותי של קהל היעד כדי להתאים את התרגום כך שיהיה מדויק ונכון ליעד עצמו. 

מדוע חשוב להיעזר במומחים לתרגום

השפעת התרבות המקומית על התרגום מדגישה את החשיבות של מומחיות תרבותית בתחום ולא רק מומחיות בתרגום עצמו. המתרגמים חייבים להכיר ולהבין תרבויות שונות כדי להעביר במדויק את העומק התרבותי של המסר המקורי. מומחיות זו מבטיחה שהתרגום עצמו לא יתבסס רק על חילופי מילים אלא יעביר את המשמעות שלו בהקשר התרבותי. 

תפקידה של חברת התרגום בתהליך זה הוא בעל חשיבות רבה, שכן היא משמשת כגשר המחבר בין תרבויות שונות, מקלה על תקשורת ועוזרת להתמודד גם במקרים של מחסומי תרבות ושפה.