English

תרגום לתאילנדית 

קרוב ל-70 מיליון איש דוברים תאילנדית.

נסיוננו העשיר במזרח אסיה ורשת של מתרגמים דוברי תאילנדית ברמת שפת אם, מעניקים לנו את האפשרות לבצע תרגום אפקטיבי ואיכותי לתאילנדית, בכתב ובע״פ. במקרים רבים מדובר על עזרה לחברות המעסיקות עובדים תאילנדים בהסדרת הליכים בירוקרטים ושיפור הקשר עם תאילנד.

דוגמאות לפרויקטים של תרגום לתאילנדית:

  • הסנגוריה הציבורית – מתורגמנים דוברי עברית ותאילנדית בבית משפט.
  • עו”ד קוקליס אווה – תרגום תעודות מתאילנדית לעברית.
  • גולן אשתון עו”ד – תרגום תעודות ואישור נוטריוני בתאילנדית.
  • התאחדות האיכרים – תרגום כתבות מעברית לתאילנדית.
  • א. מ. פרחים – מתורגמן דובר תאילנדית בשיחת ועידה טלפונית.
  • אינטרמן שירותי כח אדם – תרגום מסמך שיתוף פעולה בין משרד העבודה הישראלי למשרד העבודה התאילנדי.
סגירת נגישות