חברות רבות המנהלות פעילות עסקית בינלאומית, נדרשות לעיתים להציג נתוני דו"חות כספיים, באנגלית ובשפות זרות אחרות, לצרכים שונים ובהם: ישיבות הנהלה ודירקטוריון, הנפקות וגיוס משקיעים, תהליכי רכישות ומיזוגים, מענה למכרזים, דיווח לרשויות המס ועוד.

תרגום של מסמכים ומידע מתחום הפיננסים, הכלכלה והחשבונאות מחייב את המתרגמים העוסקים במלאכה בהרבה מאוד תשומת לב ודייקנות חסרת פשרות, כי טעות בהבנה או בהקלדה, ולו בספרה אחת, עלולה לפעמים לשנות את כל התמונה. על המתרגמים הפיננסיים להיות בקיאים מאוד במונחים המקצועיים הנכונים ובפורמטים הנהוגים לכתיבת דו"חות, הן בארץ המוצא והן בארץ היעד.

אנו מעסיקים מתרגמים פיננסיים בעלי רקע כלכלי והבנה פיננסית המתרגמים בין היתר דו"חות עסקיים וחשבונאים תקופתיים, מאזנים ותשקיפים, תוכניות עסקיות, פוליסות ביטוח, תחזיות פיננסיות, הערכות שווי, חשבונות ומסמכים בנקאיים.

אנו בליצ'י תרגומים הטמענו טכנולוגיות מובילות מעולם התרגום, שמאפשרות למתרגמים שלנו לבצע את התרגום באופן מדוייק ומהימן, תוך שמירה על אחידות המינוחים החוזרים, גם לאורך מסמכים ארוכים ומורכבים.

בנוסף לכך, מעבר לתרגום של המלל והנתונים, בתרגומים פיננסיים באה לידי ביטוי עוד מיומנות מקצועית של המתרגמים שלנו, בסידור הקובץ והתאמת תצוגת הטבלאות, כך שהדו"ח יראה מרשים וברור, גם בשפה אחרת.