English

תרגום ליפנית3

125 מיליון איש מדברים יפנית.

כחברה שהתחילה את דרכה בהתמחות והיכרות עם השפות האסיאתיות, השפה היפנית היוותה תמיד חלק חשוב מהעולם של ליצ׳י תרגומים. עשרות מתרגמים ליפנית וממנה, בארץ וביפן, כולם שולטים ביפנית ברמת שפת אם, נותנים מענה סביב לשעון לכל פרוייקט שמעורבת בו ארץ השמש העולה, גם אם זה בשעות שבהן השמש עדיין לא עלתה…

 

דוגמאות לפרויקטים של תרגום ליפנית:

 • טבע – מתורגמנים ליפנית לליווי נציגי הנהלה ומשלחות בביקור במפעלי טבע בארץ.
 • קוגניטנס – תרגום ליפנית של אתר החברה ושל חוברות הפעלה טכניות. במהלך השנים בהן ליצ’י תרגומים מציעה לחברה שירותי תרגום ביצענו גם פרוייקטים בסינית, ספרדית, גרמנית, איטלקית, פורטוגזית, איטלקית וצרפתית.
 • טוטאלי – תרגום אפליקציה לנשים בהריון מאנגלית ליפנית ולספרדית. התרגום כלל טקסטים, וכתוביות לסרטונים.
 • Icecure Medical – תרגום מסמכים רפואיים וקבצי אקסל מאנגלית ליפנית.
 • STI – תרגום אתר חברה שיווקי/טכני מאנגלית ליפנית.
 • שיכון ובינוי – תרגום טפסים מאנגלית ליפנית.
 • שי חן גל – מצגות וטקסטים מקצועיים על שיטות טיפול בילדים נפגעי הצונאמי – תרגום מעברית ליפנית.
 • מגנזיום ים המלח – מתורגמנית ומדריכת תיירים דוברת יפנית לליווי משלחת.
 • אגון שו – 25 מתורגמנים דוברי עברית, אנגלית ויפנית לליווי ביקור היסטורי של 400 חברי כת האגון שו בארץ.
 • ניקון אירופה – השמה של עובדים דוברי יפנית למשרה מלאה.
 • יאסקווה – השמה של עובדת דוברת יפנית למשרה חלקית.

רגע, לומדים!

היפנים משתדלים מאד לא לומר בצורה מפורשת וברורה את המילה ״לא״. השימוש ב״לא״ (איאה) נחשב ביפן חסר נימוס וגס רוח והוא נעשה רק שנשאלת שאלה עובדתית שהתשובה עליה היא שלילית ובעצם אין שום ברירה אחרת.

השמירה על הרמוניה, הצניעות וחוסר ההתבלטות הן חלק חשוב מאד מהתרבות היפנית וזה נחשב מאד מקובל להסכים בהתלהבות עם בן שיחך על כל אמירה שלו, גם אם אתה לא ממש מסכים...

סגירת נגישות